תכנון עבודה

logo
שם הלקוח
טלפון
ייצור
הערות
הסתיים
זנב
שלב תאריך ימים
הרכבה
התחלת עבודה
הזמנת חומרים
ת. מידות
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
             
             
             
             
             
             

התאריך היום:   (מומלץ להגדיר את המדפסת להדפסה אפקית)

התוכנה פותחה על ידי אחד ועוד אחד פיתוח תוכנה