דצמבר 2018
כסלו - טבת ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 25
י"ז כסלו
זמנים 26
י"ח כסלו
זמנים 27
י"ט כסלו
זמנים 28
כ' כסלו
זמנים 29
כ"א כסלו
זמנים 30
כ"ב כסלו
כניסת שבת: 16:16
זמנים 1
כ"ג כסלו
מוצאי שבת: 17:15
וישב
זמנים 2
כ"ד כסלו
ערב חנוכה
זמנים 3
כ"ה כסלו
חנוכה
זמנים 4
כ"ו כסלו
חנוכה
זמנים 5
כ"ז כסלו
חנוכה
זמנים 6
כ"ח כסלו
חנוכה
זמנים 7
כ"ט כסלו
חנוכה
כניסת שבת: 16:16
זמנים 8
ל' כסלו
חנוכה
ראש חודש
מוצאי שבת: 17:16
מקץ שבת ראש חודש וחנוכה
זמנים 9
א' טבת
חנוכה
ראש חודש
זמנים 10
ב' טבת
חנוכה
זמנים 11
ג' טבת
זמנים 12
ד' טבת
זמנים 13
ה' טבת
זמנים 14
ו' טבת
כניסת שבת: 16:17
זמנים 15
ז' טבת
מוצאי שבת: 17:17
ויגש
זמנים 16
ח' טבת
זמנים 17
ט' טבת
זמנים 18
י' טבת
צום עשרה בטבת
זמנים 19
י"א טבת
זמנים 20
י"ב טבת
זמנים 21
י"ג טבת
כניסת שבת: 16:20
זמנים 22
י"ד טבת
מוצאי שבת: 17:20
ויחי
זמנים 23
ט"ו טבת
זמנים 24
ט"ז טבת
זמנים 25
י"ז טבת
זמנים 26
י"ח טבת
זמנים 27
י"ט טבת
זמנים 28
כ' טבת
כניסת שבת: 16:24
זמנים 29
כ"א טבת
מוצאי שבת: 17:24
שמות
זמנים 30
כ"ב טבת
זמנים 31
כ"ג טבת
זמנים 1
כ"ד טבת
זמנים 2
כ"ה טבת
זמנים 3
כ"ו טבת
זמנים 4
כ"ז טבת
כניסת שבת: 16:29
זמנים 5
כ"ח טבת
מוצאי שבת: 17:29
וארא