פברואר 2018
שבט - אדר ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 28
י"ב שבט
זמנים 29
י"ג שבט
זמנים 30
י"ד שבט
זמנים 31
ט"ו שבט
ראש השנה לאילנות
זמנים 1
ט"ז שבט
זמנים 2
י"ז שבט
כניסת שבת: 16:53
זמנים 3
י"ח שבט
מוצאי שבת: 17:51
יתרו
זמנים 4
י"ט שבט
זמנים 5
כ' שבט
זמנים 6
כ"א שבט
זמנים 7
כ"ב שבט
זמנים 8
כ"ג שבט
זמנים 9
כ"ד שבט
כניסת שבת: 16:59
זמנים 10
כ"ה שבט
מוצאי שבת: 17:57
משפטים שבת שקלים
זמנים 11
כ"ו שבט
זמנים 12
כ"ז שבט
זמנים 13
כ"ח שבט
זמנים 14
כ"ט שבט
זמנים 15
ל' שבט
ראש חודש
זמנים 16
א' אדר
ראש חודש
כניסת שבת: 17:06
זמנים 17
ב' אדר
מוצאי שבת: 18:03
תרומה
זמנים 18
ג' אדר
זמנים 19
ד' אדר
זמנים 20
ה' אדר
זמנים 21
ו' אדר
זמנים 22
ז' אדר
זמנים 23
ח' אדר
כניסת שבת: 17:12
זמנים 24
ט' אדר
מוצאי שבת: 18:08
תצוה שבת זכור
זמנים 25
י' אדר
זמנים 26
י"א אדר
זמנים 27
י"ב אדר
זמנים 28
י"ג אדר
תענית אסתר
זמנים 1
י"ד אדר
פורים
זמנים 2
ט"ו אדר
שושן פורים
כניסת שבת: 17:17
זמנים 3
ט"ז אדר
מוצאי שבת: 18:14
כי תשא