יולי 2020
תמוז - אב ה'תש"פ
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 28
ו' תמוז
זמנים 29
ז' תמוז
זמנים 30
ח' תמוז
זמנים 1
ט' תמוז
זמנים 2
י' תמוז
זמנים 3
י"א תמוז
כניסת שבת: 19:31
זמנים 4
י"ב תמוז
מוצאי שבת: 20:21
בלק
זמנים 5
י"ג תמוז
זמנים 6
י"ד תמוז
זמנים 7
ט"ו תמוז
זמנים 8
ט"ז תמוז
זמנים 9
י"ז תמוז
צום שבעה עשר בתמוז
זמנים 10
י"ח תמוז
כניסת שבת: 19:30
זמנים 11
י"ט תמוז
מוצאי שבת: 20:19
פנחס
זמנים 12
כ' תמוז
זמנים 13
כ"א תמוז
זמנים 14
כ"ב תמוז
זמנים 15
כ"ג תמוז
זמנים 16
כ"ד תמוז
זמנים 17
כ"ה תמוז
כניסת שבת: 19:27
זמנים 18
כ"ו תמוז
מוצאי שבת: 20:17
מטות ומסעי
זמנים 19
כ"ז תמוז
זמנים 20
כ"ח תמוז
זמנים 21
כ"ט תמוז
זמנים 22
א' אב
ראש חודש
זמנים 23
ב' אב
זמנים 24
ג' אב
כניסת שבת: 19:23
זמנים 25
ד' אב
מוצאי שבת: 20:13
דברים שבת חזון
זמנים 26
ה' אב
זמנים 27
ו' אב
זמנים 28
ז' אב
זמנים 29
ח' אב
ערב תשעה באב
זמנים 30
ט' אב
צום תשעה באב
זמנים 31
י' אב
כניסת שבת: 19:18
זמנים 1
י"א אב
מוצאי שבת: 20:08
ואתחנן שבת נחמו