יולי 2021
תמוז - אב ה'תשפ"א
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 27
י"ז תמוז
צום שבעה עשר בתמוז
זמנים 28
י"ח תמוז
זמנים 29
י"ט תמוז
זמנים 30
כ' תמוז
זמנים 1
כ"א תמוז
זמנים 2
כ"ב תמוז
כניסת שבת: 19:29
זמנים 3
כ"ג תמוז
מוצאי שבת: 20:31
פנחס
זמנים 4
כ"ד תמוז
זמנים 5
כ"ה תמוז
זמנים 6
כ"ו תמוז
זמנים 7
כ"ז תמוז
זמנים 8
כ"ח תמוז
זמנים 9
כ"ט תמוז
כניסת שבת: 19:28
זמנים 10
א' אב
ראש חודש
מוצאי שבת: 20:29
מטות ומסעי שבת ראש חודש
זמנים 11
ב' אב
זמנים 12
ג' אב
זמנים 13
ד' אב
זמנים 14
ה' אב
זמנים 15
ו' אב
זמנים 16
ז' אב
כניסת שבת: 19:26
זמנים 17
ח' אב
ערב תשעה באב
מוצאי שבת: 20:27
דברים שבת חזון
זמנים 18
ט' אב
צום תשעה באב
זמנים 19
י' אב
זמנים 20
י"א אב
זמנים 21
י"ב אב
זמנים 22
י"ג אב
זמנים 23
י"ד אב
כניסת שבת: 19:22
זמנים 24
ט"ו אב
מוצאי שבת: 20:23
ואתחנן שבת נחמו
זמנים 25
ט"ז אב
זמנים 26
י"ז אב
זמנים 27
י"ח אב
זמנים 28
י"ט אב
זמנים 29
כ' אב
זמנים 30
כ"א אב
כניסת שבת: 19:17
זמנים 31
כ"ב אב
מוצאי שבת: 20:18
עקב