מאי 2021
אייר - סיוון ה'תשפ"א
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 25
י"ג אייר
זמנים 26
י"ד אייר
זמנים 27
ט"ו אייר
זמנים 28
ט"ז אייר
זמנים 29
י"ז אייר
ערב ל"ג בעומר
זמנים 30
י"ח אייר
ל"ג בעומר
כניסת שבת: 18:59
זמנים 1
י"ט אייר
מוצאי שבת: 19:58
אמור
זמנים 2
כ' אייר
זמנים 3
כ"א אייר
זמנים 4
כ"ב אייר
זמנים 5
כ"ג אייר
זמנים 6
כ"ד אייר
זמנים 7
כ"ה אייר
כניסת שבת: 19:04
זמנים 8
כ"ו אייר
מוצאי שבת: 20:03
בהר בחוקותי
זמנים 9
כ"ז אייר
זמנים 10
כ"ח אייר
יום שחרור ירושלים
זמנים 11
כ"ט אייר
זמנים 12
א' סיוון
ראש חודש
זמנים 13
ב' סיוון
זמנים 14
ג' סיוון
כניסת שבת: 19:09
זמנים 15
ד' סיוון
מוצאי שבת: 20:09
במדבר
זמנים 16
ה' סיוון
ערב שבועות
כניסת החג: 19:11
זמנים 17
ו' סיוון
שבועות
צאת החג: 20:10
זמנים 18
ז' סיוון
זמנים 19
ח' סיוון
זמנים 20
ט' סיוון
זמנים 21
י' סיוון
כניסת שבת: 19:14
זמנים 22
י"א סיוון
מוצאי שבת: 20:14
נשא
זמנים 23
י"ב סיוון
זמנים 24
י"ג סיוון
זמנים 25
י"ד סיוון
זמנים 26
ט"ו סיוון
זמנים 27
ט"ז סיוון
זמנים 28
י"ז סיוון
כניסת שבת: 19:18
זמנים 29
י"ח סיוון
מוצאי שבת: 20:19
בהעלותך
זמנים 30
י"ט סיוון
זמנים 31
כ' סיוון
זמנים 1
כ"א סיוון
זמנים 2
כ"ב סיוון
זמנים 3
כ"ג סיוון
זמנים 4
כ"ד סיוון
כניסת שבת: 19:22
זמנים 5
כ"ה סיוון
מוצאי שבת: 20:24
שלח