אוגוסט 2019
תמוז - אב ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 28
כ"ה תמוז
זמנים 29
כ"ו תמוז
זמנים 30
כ"ז תמוז
זמנים 31
כ"ח תמוז
זמנים 1
כ"ט תמוז
זמנים 2
א' אב
ראש חודש
כניסת שבת: 19:15
זמנים 3
ב' אב
מוצאי שבת: 20:05
מסעי
זמנים 4
ג' אב
זמנים 5
ד' אב
זמנים 6
ה' אב
זמנים 7
ו' אב
זמנים 8
ז' אב
זמנים 9
ח' אב
כניסת שבת: 19:09
זמנים 10
ט' אב
ערב תשעה באב
מוצאי שבת: 19:58
דברים שבת חזון
זמנים 11
י' אב
צום תשעה באב (נדחה)
זמנים 12
י"א אב
זמנים 13
י"ב אב
זמנים 14
י"ג אב
זמנים 15
י"ד אב
זמנים 16
ט"ו אב
כניסת שבת: 19:02
זמנים 17
ט"ז אב
מוצאי שבת: 19:51
ואתחנן שבת נחמו
זמנים 18
י"ז אב
זמנים 19
י"ח אב
זמנים 20
י"ט אב
זמנים 21
כ' אב
זמנים 22
כ"א אב
זמנים 23
כ"ב אב
כניסת שבת: 18:54
זמנים 24
כ"ג אב
מוצאי שבת: 19:43
עקב
זמנים 25
כ"ד אב
זמנים 26
כ"ה אב
זמנים 27
כ"ו אב
זמנים 28
כ"ז אב
זמנים 29
כ"ח אב
זמנים 30
כ"ט אב
כניסת שבת: 18:46
זמנים 31
ל' אב
ראש חודש
מוצאי שבת: 19:34
ראה שבת ראש חודש