אוגוסט 2018
אב - אלול ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 29
י"ז אב
זמנים 30
י"ח אב
זמנים 31
י"ט אב
זמנים 1
כ' אב
זמנים 2
כ"א אב
זמנים 3
כ"ב אב
כניסת שבת: 19:16
זמנים 4
כ"ג אב
מוצאי שבת: 20:16
עקב
זמנים 5
כ"ד אב
זמנים 6
כ"ה אב
זמנים 7
כ"ו אב
זמנים 8
כ"ז אב
זמנים 9
כ"ח אב
זמנים 10
כ"ט אב
כניסת שבת: 19:09
זמנים 11
ל' אב
ראש חודש
מוצאי שבת: 20:09
ראה שבת ראש חודש
זמנים 12
א' אלול
ראש חודש
זמנים 13
ב' אלול
זמנים 14
ג' אלול
זמנים 15
ד' אלול
זמנים 16
ה' אלול
זמנים 17
ו' אלול
כניסת שבת: 19:02
זמנים 18
ז' אלול
מוצאי שבת: 20:01
שופטים
זמנים 19
ח' אלול
זמנים 20
ט' אלול
זמנים 21
י' אלול
זמנים 22
י"א אלול
זמנים 23
י"ב אלול
זמנים 24
י"ג אלול
כניסת שבת: 18:54
זמנים 25
י"ד אלול
מוצאי שבת: 19:52
כי תצא
זמנים 26
ט"ו אלול
זמנים 27
ט"ז אלול
זמנים 28
י"ז אלול
זמנים 29
י"ח אלול
זמנים 30
י"ט אלול
זמנים 31
כ' אלול
כניסת שבת: 18:46
זמנים 1
כ"א אלול
מוצאי שבת: 19:43
כי תבוא