אוקטובר 2017
תשרי - חשוון ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 1
י"א תשרי
זמנים 2
י"ב תשרי
זמנים 3
י"ג תשרי
זמנים 4
י"ד תשרי
ערב סוכות
כניסת החג: 18:01
זמנים 5
ט"ו תשרי
סוכות
צאת החג: 18:50
זמנים 6
ט"ז תשרי
א דחוה'מ
כניסת שבת: 17:59
זמנים 7
י"ז תשרי
ב דחוה'מ
מוצאי שבת: 18:48
שבת חול המועד
זמנים 8
י"ח תשרי
ג דחוה'מ
זמנים 9
י"ט תשרי
ד דחוה'מ
זמנים 10
כ' תשרי
ה דחוה'מ
זמנים 11
כ"א תשרי
הושענא רבה
כניסת החג: 17:53
זמנים 12
כ"ב תשרי
שמחת תורה
צאת החג: 18:42
זמנים 13
כ"ג תשרי
כניסת שבת: 17:50
זמנים 14
כ"ד תשרי
מוצאי שבת: 18:39
בראשית
זמנים 15
כ"ה תשרי
זמנים 16
כ"ו תשרי
זמנים 17
כ"ז תשרי
זמנים 18
כ"ח תשרי
זמנים 19
כ"ט תשרי
יום הזכרון לרחבעם זאבי
זמנים 20
ל' תשרי
ראש חודש
כניסת שבת: 17:42
זמנים 21
א' חשוון
ראש חודש
מוצאי שבת: 18:31
נח שבת ראש חודש
זמנים 22
ב' חשוון
זמנים 23
ג' חשוון
זמנים 24
ד' חשוון
זמנים 25
ה' חשוון
זמנים 26
ו' חשוון
זמנים 27
ז' חשוון
כניסת שבת: 17:35
זמנים 28
ח' חשוון
מוצאי שבת: 18:24
לך לך
זמנים 29
ט' חשוון
זמנים 30
י' חשוון
זמנים 31
י"א חשוון
זמנים 1
י"ב חשוון
יום הזכרון ליצחק רבין
זמנים 2
י"ג חשוון
זמנים 3
י"ד חשוון
כניסת שבת: 16:29
זמנים 4
ט"ו חשוון
מוצאי שבת: 17:18
וירא