יוני 2018
סיוון - תמוז ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 27
י"ג סיוון
זמנים 28
י"ד סיוון
זמנים 29
ט"ו סיוון
זמנים 30
ט"ז סיוון
זמנים 31
י"ז סיוון
זמנים 1
י"ח סיוון
כניסת שבת: 19:21
זמנים 2
י"ט סיוון
מוצאי שבת: 20:23
בהעלותך
זמנים 3
כ' סיוון
זמנים 4
כ"א סיוון
זמנים 5
כ"ב סיוון
זמנים 6
כ"ג סיוון
זמנים 7
כ"ד סיוון
זמנים 8
כ"ה סיוון
כניסת שבת: 19:25
זמנים 9
כ"ו סיוון
מוצאי שבת: 20:28
שלח
זמנים 10
כ"ז סיוון
זמנים 11
כ"ח סיוון
זמנים 12
כ"ט סיוון
זמנים 13
ל' סיוון
ראש חודש
זמנים 14
א' תמוז
ראש חודש
זמנים 15
ב' תמוז
כניסת שבת: 19:28
זמנים 16
ג' תמוז
מוצאי שבת: 20:31
קרח
זמנים 17
ד' תמוז
זמנים 18
ה' תמוז
זמנים 19
ו' תמוז
זמנים 20
ז' תמוז
זמנים 21
ח' תמוז
זמנים 22
ט' תמוז
כניסת שבת: 19:30
זמנים 23
י' תמוז
מוצאי שבת: 20:33
חקת
זמנים 24
י"א תמוז
זמנים 25
י"ב תמוז
זמנים 26
י"ג תמוז
זמנים 27
י"ד תמוז
זמנים 28
ט"ו תמוז
זמנים 29
ט"ז תמוז
כניסת שבת: 19:31
זמנים 30
י"ז תמוז
מוצאי שבת: 20:33
בלק