אוגוסט 2022
אב - אלול ה'תשפ"ב
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 31
ג' אב
זמנים 1
ד' אב
זמנים 2
ה' אב
זמנים 3
ו' אב
זמנים 4
ז' אב
זמנים 5
ח' אב
כניסת שבת: 19:10
זמנים 6
ט' אב
ערב תשעה באב
מוצאי שבת: 20:08
דברים שבת חזון
זמנים 7
י' אב
צום תשעה באב (נדחה)
זמנים 8
י"א אב
זמנים 9
י"ב אב
זמנים 10
י"ג אב
זמנים 11
י"ד אב
זמנים 12
ט"ו אב
כניסת שבת: 19:04
זמנים 13
ט"ז אב
מוצאי שבת: 20:01
ואתחנן שבת נחמו
זמנים 14
י"ז אב
זמנים 15
י"ח אב
זמנים 16
י"ט אב
זמנים 17
כ' אב
זמנים 18
כ"א אב
זמנים 19
כ"ב אב
כניסת שבת: 18:57
זמנים 20
כ"ג אב
מוצאי שבת: 19:54
עקב
זמנים 21
כ"ד אב
זמנים 22
כ"ה אב
זמנים 23
כ"ו אב
זמנים 24
כ"ז אב
זמנים 25
כ"ח אב
זמנים 26
כ"ט אב
כניסת שבת: 18:49
זמנים 27
ל' אב
ראש חודש
מוצאי שבת: 19:46
ראה שבת ראש חודש
זמנים 28
א' אלול
ראש חודש
זמנים 29
ב' אלול
זמנים 30
ג' אלול
זמנים 31
ד' אלול
זמנים 1
ה' אלול
זמנים 2
ו' אלול
כניסת שבת: 18:41
זמנים 3
ז' אלול
מוצאי שבת: 19:38
שופטים