מרץ 2019
אדר א' - אדר ב' ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 24
י"ט אדר א'
זמנים 25
כ' אדר א'
זמנים 26
כ"א אדר א'
זמנים 27
כ"ב אדר א'
זמנים 28
כ"ג אדר א'
זמנים 1
כ"ד אדר א'
כניסת שבת: 17:18
זמנים 2
כ"ה אדר א'
מוצאי שבת: 18:08
ויקהל שבת שקלים
זמנים 3
כ"ו אדר א'
זמנים 4
כ"ז אדר א'
זמנים 5
כ"ח אדר א'
זמנים 6
כ"ט אדר א'
זמנים 7
ל' אדר א'
ראש חודש
זמנים 8
א' אדר ב'
ראש חודש
כניסת שבת: 17:23
זמנים 9
ב' אדר ב'
מוצאי שבת: 18:14
פקודי
זמנים 10
ג' אדר ב'
זמנים 11
ד' אדר ב'
זמנים 12
ה' אדר ב'
זמנים 13
ו' אדר ב'
זמנים 14
ז' אדר ב'
זמנים 15
ח' אדר ב'
כניסת שבת: 17:28
זמנים 16
ט' אדר ב'
מוצאי שבת: 18:18
ויקרא שבת זכור
זמנים 17
י' אדר ב'
זמנים 18
י"א אדר ב'
זמנים 19
י"ב אדר ב'
זמנים 20
י"ג אדר ב'
תענית אסתר
זמנים 21
י"ד אדר ב'
פורים
זמנים 22
ט"ו אדר ב'
שושן פורים
כניסת שבת: 17:33
זמנים 23
ט"ז אדר ב'
מוצאי שבת: 18:23
צו
זמנים 24
י"ז אדר ב'
זמנים 25
י"ח אדר ב'
זמנים 26
י"ט אדר ב'
זמנים 27
כ' אדר ב'
זמנים 28
כ"א אדר ב'
זמנים 29
כ"ב אדר ב'
כניסת שבת: 18:37
זמנים 30
כ"ג אדר ב'
מוצאי שבת: 19:28
שמיני שבת פרה
זמנים 31
כ"ד אדר ב'
זמנים 1
כ"ה אדר ב'
זמנים 2
כ"ו אדר ב'
זמנים 3
כ"ז אדר ב'
זמנים 4
כ"ח אדר ב'
זמנים 5
כ"ט אדר ב'
כניסת שבת: 18:42
זמנים 6
א' ניסן
ראש חודש
מוצאי שבת: 19:33
תזריע שבת ראש חודש ופרשת החודש