אוקטובר 2019
תשרי - חשוון ה'תש"פ
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 29
כ"ט אלול
ערב ראש השנה
כניסת החג: 17:58
זמנים 30
א' תשרי
ראש השנה
זמנים 1
ב' תשרי
ראש השנה
צאת החג: 18:56
זמנים 2
ג' תשרי
צום גדליה
זמנים 3
ד' תשרי
זמנים 4
ה' תשרי
כניסת שבת: 17:52
זמנים 5
ו' תשרי
מוצאי שבת: 18:51
וילך שבת תשובה
זמנים 6
ז' תשרי
זמנים 7
ח' תשרי
זמנים 8
ט' תשרי
ערב יום כיפור
זמנים 9
י' תשרי
יום כיפור
צאת החג: 18:46
זמנים 10
י"א תשרי
זמנים 11
י"ב תשרי
כניסת שבת: 17:43
זמנים 12
י"ג תשרי
מוצאי שבת: 18:42
האזינו
זמנים 13
י"ד תשרי
ערב סוכות
כניסת החג: 17:41
זמנים 14
ט"ו תשרי
סוכות
צאת החג: 18:40
זמנים 15
ט"ז תשרי
א דחוה'מ
זמנים 16
י"ז תשרי
ב דחוה'מ
זמנים 17
י"ח תשרי
ג דחוה'מ
זמנים 18
י"ט תשרי
ד דחוה'מ
כניסת שבת: 17:35
זמנים 19
כ' תשרי
ה דחוה'מ
מוצאי שבת: 18:34
שבת חול המועד
זמנים 20
כ"א תשרי
הושענא רבה
כניסת החג: 17:33
זמנים 21
כ"ב תשרי
שמחת תורה
צאת החג: 18:32
זמנים 22
כ"ג תשרי
זמנים 23
כ"ד תשרי
זמנים 24
כ"ה תשרי
זמנים 25
כ"ו תשרי
כניסת שבת: 17:27
זמנים 26
כ"ז תשרי
מוצאי שבת: 18:26
בראשית
זמנים 27
כ"ח תשרי
זמנים 28
כ"ט תשרי
יום הזכרון לרחבעם זאבי
זמנים 29
ל' תשרי
ראש חודש
זמנים 30
א' חשוון
ראש חודש
זמנים 31
ב' חשוון
זמנים 1
ג' חשוון
כניסת שבת: 16:21
זמנים 2
ד' חשוון
מוצאי שבת: 17:20
נח