מאי 2019
ניסן - אייר ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 28
כ"ג ניסן
זמנים 29
כ"ד ניסן
זמנים 30
כ"ה ניסן
זמנים 1
כ"ו ניסן
זמנים 2
כ"ז ניסן
יום הזכרון לשואה ולגבורה
זמנים 3
כ"ח ניסן
כניסת שבת: 19:03
זמנים 4
כ"ט ניסן
מוצאי שבת: 20:02
קדושים
זמנים 5
ל' ניסן
ראש חודש
זמנים 6
א' אייר
ראש חודש
זמנים 7
ב' אייר
זמנים 8
ג' אייר
יום הזכרון (מוקדם)
זמנים 9
ד' אייר
יום העצמאות (מוקדם)
זמנים 10
ה' אייר
כניסת שבת: 19:08
זמנים 11
ו' אייר
מוצאי שבת: 20:07
אמור
זמנים 12
ז' אייר
זמנים 13
ח' אייר
זמנים 14
ט' אייר
זמנים 15
י' אייר
זמנים 16
י"א אייר
זמנים 17
י"ב אייר
כניסת שבת: 19:12
זמנים 18
י"ג אייר
מוצאי שבת: 20:13
בהר
זמנים 19
י"ד אייר
זמנים 20
ט"ו אייר
זמנים 21
ט"ז אייר
זמנים 22
י"ז אייר
ערב ל"ג בעומר
זמנים 23
י"ח אייר
ל"ג בעומר
זמנים 24
י"ט אייר
כניסת שבת: 19:17
זמנים 25
כ' אייר
מוצאי שבת: 20:18
בחוקותי
זמנים 26
כ"א אייר
זמנים 27
כ"ב אייר
זמנים 28
כ"ג אייר
זמנים 29
כ"ד אייר
זמנים 30
כ"ה אייר
זמנים 31
כ"ו אייר
כניסת שבת: 19:21
זמנים 1
כ"ז אייר
מוצאי שבת: 20:23
במדבר