יוני 2021
סיוון - תמוז ה'תשפ"א
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 30
י"ט סיוון
זמנים 31
כ' סיוון
זמנים 1
כ"א סיוון
זמנים 2
כ"ב סיוון
זמנים 3
כ"ג סיוון
זמנים 4
כ"ד סיוון
כניסת שבת: 19:17
זמנים 5
כ"ה סיוון
מוצאי שבת: 20:08
שלח
זמנים 6
כ"ו סיוון
זמנים 7
כ"ז סיוון
זמנים 8
כ"ח סיוון
זמנים 9
כ"ט סיוון
זמנים 10
ל' סיוון
ראש חודש
זמנים 11
א' תמוז
ראש חודש
כניסת שבת: 19:20
זמנים 12
ב' תמוז
מוצאי שבת: 20:11
קרח
זמנים 13
ג' תמוז
זמנים 14
ד' תמוז
זמנים 15
ה' תמוז
זמנים 16
ו' תמוז
זמנים 17
ז' תמוז
זמנים 18
ח' תמוז
כניסת שבת: 19:23
זמנים 19
ט' תמוז
מוצאי שבת: 20:13
חקת
זמנים 20
י' תמוז
זמנים 21
י"א תמוז
זמנים 22
י"ב תמוז
זמנים 23
י"ג תמוז
זמנים 24
י"ד תמוז
זמנים 25
ט"ו תמוז
כניסת שבת: 19:24
זמנים 26
ט"ז תמוז
מוצאי שבת: 20:14
בלק
זמנים 27
י"ז תמוז
צום שבעה עשר בתמוז
זמנים 28
י"ח תמוז
זמנים 29
י"ט תמוז
זמנים 30
כ' תמוז
זמנים 1
כ"א תמוז
זמנים 2
כ"ב תמוז
כניסת שבת: 19:24
זמנים 3
כ"ג תמוז
מוצאי שבת: 20:14
פנחס