יולי 2019
סיוון - תמוז ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 30
כ"ז סיוון
זמנים 1
כ"ח סיוון
זמנים 2
כ"ט סיוון
זמנים 3
ל' סיוון
ראש חודש
זמנים 4
א' תמוז
ראש חודש
זמנים 5
ב' תמוז
כניסת שבת: 19:31
זמנים 6
ג' תמוז
מוצאי שבת: 20:32
חקת
זמנים 7
ד' תמוז
זמנים 8
ה' תמוז
זמנים 9
ו' תמוז
זמנים 10
ז' תמוז
זמנים 11
ח' תמוז
זמנים 12
ט' תמוז
כניסת שבת: 19:29
זמנים 13
י' תמוז
מוצאי שבת: 20:31
בלק
זמנים 14
י"א תמוז
זמנים 15
י"ב תמוז
זמנים 16
י"ג תמוז
זמנים 17
י"ד תמוז
זמנים 18
ט"ו תמוז
זמנים 19
ט"ז תמוז
כניסת שבת: 19:27
זמנים 20
י"ז תמוז
מוצאי שבת: 20:27
פנחס
זמנים 21
י"ח תמוז
צום שבעה עשר בתמוז (נדחה)
זמנים 22
י"ט תמוז
זמנים 23
כ' תמוז
זמנים 24
כ"א תמוז
זמנים 25
כ"ב תמוז
זמנים 26
כ"ג תמוז
כניסת שבת: 19:23
זמנים 27
כ"ד תמוז
מוצאי שבת: 20:23
מטות
זמנים 28
כ"ה תמוז
זמנים 29
כ"ו תמוז
זמנים 30
כ"ז תמוז
זמנים 31
כ"ח תמוז
זמנים 1
כ"ט תמוז
זמנים 2
א' אב
ראש חודש
כניסת שבת: 19:18
זמנים 3
ב' אב
מוצאי שבת: 20:17
מסעי