אפריל 2024
אדר ב' - ניסן ה'תשפ"ד
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 31
כ"א אדר ב'
זמנים 1
כ"ב אדר ב'
זמנים 2
כ"ג אדר ב'
זמנים 3
כ"ד אדר ב'
זמנים 4
כ"ה אדר ב'
זמנים 5
כ"ו אדר ב'
כניסת שבת: 18:41
זמנים 6
כ"ז אדר ב'
מוצאי שבת: 19:37
שמיני שבת החודש
זמנים 7
כ"ח אדר ב'
זמנים 8
כ"ט אדר ב'
זמנים 9
א' ניסן
ראש חודש
זמנים 10
ב' ניסן
זמנים 11
ג' ניסן
זמנים 12
ד' ניסן
כניסת שבת: 18:45
זמנים 13
ה' ניסן
מוצאי שבת: 19:42
תזריע
זמנים 14
ו' ניסן
זמנים 15
ז' ניסן
זמנים 16
ח' ניסן
זמנים 17
ט' ניסן
זמנים 18
י' ניסן
זמנים 19
י"א ניסן
כניסת שבת: 18:50
זמנים 20
י"ב ניסן
מוצאי שבת: 19:46
מצורע שבת הגדול
זמנים 21
י"ג ניסן
זמנים 22
י"ד ניסן
ערב פסח
כניסת החג: 18:51
זמנים 23
ט"ו ניסן
פסח
צאת החג: 19:48
זמנים 24
ט"ז ניסן
א דחוה'מ
זמנים 25
י"ז ניסן
ב דחוה'מ
זמנים 26
י"ח ניסן
ג דחוה'מ
כניסת שבת: 18:54
זמנים 27
י"ט ניסן
ד דחוה'מ
מוצאי שבת: 19:51
שבת חול המועד
זמנים 28
כ' ניסן
ה דחוה'מ
כניסת החג: 18:55
זמנים 29
כ"א ניסן
שביעי של פסח
צאת החג: 19:53
זמנים 30
כ"ב ניסן
זמנים 1
כ"ג ניסן
זמנים 2
כ"ד ניסן
זמנים 3
כ"ה ניסן
כניסת שבת: 18:58
זמנים 4
כ"ו ניסן
מוצאי שבת: 19:56
אחרי מות