יולי 2018
תמוז - אב ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 1
י"ח תמוז
צום שבעה עשר בתמוז (נדחה)
זמנים 2
י"ט תמוז
זמנים 3
כ' תמוז
זמנים 4
כ"א תמוז
זמנים 5
כ"ב תמוז
זמנים 6
כ"ג תמוז
כניסת שבת: 19:29
זמנים 7
כ"ד תמוז
מוצאי שבת: 20:32
פנחס
זמנים 8
כ"ה תמוז
זמנים 9
כ"ו תמוז
זמנים 10
כ"ז תמוז
זמנים 11
כ"ח תמוז
זמנים 12
כ"ט תמוז
זמנים 13
א' אב
ראש חודש
כניסת שבת: 19:28
זמנים 14
ב' אב
מוצאי שבת: 20:30
מטות ומסעי
זמנים 15
ג' אב
זמנים 16
ד' אב
זמנים 17
ה' אב
זמנים 18
ו' אב
זמנים 19
ז' אב
זמנים 20
ח' אב
כניסת שבת: 19:24
זמנים 21
ט' אב
ערב תשעה באב
מוצאי שבת: 20:26
דברים שבת חזון
זמנים 22
י' אב
צום תשעה באב (נדחה)
זמנים 23
י"א אב
זמנים 24
י"ב אב
זמנים 25
י"ג אב
זמנים 26
י"ד אב
זמנים 27
ט"ו אב
כניסת שבת: 19:20
זמנים 28
ט"ז אב
מוצאי שבת: 20:21
ואתחנן שבת נחמו
זמנים 29
י"ז אב
זמנים 30
י"ח אב
זמנים 31
י"ט אב
זמנים 1
כ' אב
זמנים 2
כ"א אב
זמנים 3
כ"ב אב
כניסת שבת: 19:15
זמנים 4
כ"ג אב
מוצאי שבת: 20:15
עקב