יולי 2024
סיוון - תמוז ה'תשפ"ד
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 30
כ"ד סיוון
זמנים 1
כ"ה סיוון
זמנים 2
כ"ו סיוון
זמנים 3
כ"ז סיוון
זמנים 4
כ"ח סיוון
זמנים 5
כ"ט סיוון
כניסת שבת: 19:24
זמנים 6
ל' סיוון
ראש חודש
מוצאי שבת: 20:24
קרח שבת ראש חודש
זמנים 7
א' תמוז
ראש חודש
זמנים 8
ב' תמוז
זמנים 9
ג' תמוז
זמנים 10
ד' תמוז
זמנים 11
ה' תמוז
זמנים 12
ו' תמוז
כניסת שבת: 19:23
זמנים 13
ז' תמוז
מוצאי שבת: 20:23
חקת
זמנים 14
ח' תמוז
זמנים 15
ט' תמוז
זמנים 16
י' תמוז
זמנים 17
י"א תמוז
זמנים 18
י"ב תמוז
זמנים 19
י"ג תמוז
כניסת שבת: 19:20
זמנים 20
י"ד תמוז
מוצאי שבת: 20:20
בלק
זמנים 21
ט"ו תמוז
זמנים 22
ט"ז תמוז
זמנים 23
י"ז תמוז
צום שבעה עשר בתמוז
זמנים 24
י"ח תמוז
זמנים 25
י"ט תמוז
זמנים 26
כ' תמוז
כניסת שבת: 19:17
זמנים 27
כ"א תמוז
מוצאי שבת: 20:15
פנחס
זמנים 28
כ"ב תמוז
זמנים 29
כ"ג תמוז
זמנים 30
כ"ד תמוז
זמנים 31
כ"ה תמוז
זמנים 1
כ"ו תמוז
זמנים 2
כ"ז תמוז
כניסת שבת: 19:12
זמנים 3
כ"ח תמוז
מוצאי שבת: 20:10
מטות ומסעי