ספטמבר 2017
אלול ה'תשע"ז - תשרי ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 27
ה' אלול
זמנים 28
ו' אלול
זמנים 29
ז' אלול
זמנים 30
ח' אלול
זמנים 31
ט' אלול
זמנים 1
י' אלול
כניסת שבת: 18:45
זמנים 2
י"א אלול
מוצאי שבת: 19:33
כי תצא
זמנים 3
י"ב אלול
זמנים 4
י"ג אלול
זמנים 5
י"ד אלול
זמנים 6
ט"ו אלול
זמנים 7
ט"ז אלול
זמנים 8
י"ז אלול
כניסת שבת: 18:36
זמנים 9
י"ח אלול
מוצאי שבת: 19:24
כי תבא
זמנים 10
י"ט אלול
זמנים 11
כ' אלול
זמנים 12
כ"א אלול
זמנים 13
כ"ב אלול
זמנים 14
כ"ג אלול
זמנים 15
כ"ד אלול
כניסת שבת: 18:26
זמנים 16
כ"ה אלול
מוצאי שבת: 19:15
ניצבים וילך
זמנים 17
כ"ו אלול
זמנים 18
כ"ז אלול
זמנים 19
כ"ח אלול
זמנים 20
כ"ט אלול
ערב ראש השנה
כניסת החג: 18:20
זמנים 21
א' תשרי
ראש השנה
זמנים 22
ב' תשרי
ראש השנה
צאת החג: 19:07
כניסת שבת: 18:17
זמנים 23
ג' תשרי
מוצאי שבת: 19:06
האזינו שבת תשובה
זמנים 24
ד' תשרי
צום גדליה (נדחה)
זמנים 25
ה' תשרי
זמנים 26
ו' תשרי
זמנים 27
ז' תשרי
זמנים 28
ח' תשרי
זמנים 29
ט' תשרי
ערב יום כיפור
כניסת שבת: 18:08
זמנים 30
י' תשרי
יום כיפור
צאת השבת והחג: 18:57