מאי 2018
אייר - סיוון ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 29
י"ד אייר
זמנים 30
ט"ו אייר
זמנים 1
ט"ז אייר
זמנים 2
י"ז אייר
ערב ל"ג בעומר
זמנים 3
י"ח אייר
ל"ג בעומר
זמנים 4
י"ט אייר
כניסת שבת: 19:02
זמנים 5
כ' אייר
מוצאי שבת: 19:53
בהר
זמנים 6
כ"א אייר
זמנים 7
כ"ב אייר
זמנים 8
כ"ג אייר
זמנים 9
כ"ד אייר
זמנים 10
כ"ה אייר
זמנים 11
כ"ו אייר
כניסת שבת: 19:07
זמנים 12
כ"ז אייר
מוצאי שבת: 19:58
בחוקותי
זמנים 13
כ"ח אייר
יום שחרור ירושלים
זמנים 14
כ"ט אייר
זמנים 15
א' סיוון
ראש חודש
זמנים 16
ב' סיוון
זמנים 17
ג' סיוון
זמנים 18
ד' סיוון
כניסת שבת: 19:12
זמנים 19
ה' סיוון
ערב שבועות
מוצאי שבת: 20:03
במדבר
זמנים 20
ו' סיוון
שבועות
צאת החג: 20:03
זמנים 21
ז' סיוון
זמנים 22
ח' סיוון
זמנים 23
ט' סיוון
זמנים 24
י' סיוון
זמנים 25
י"א סיוון
כניסת שבת: 19:17
זמנים 26
י"ב סיוון
מוצאי שבת: 20:07
נשא
זמנים 27
י"ג סיוון
זמנים 28
י"ד סיוון
זמנים 29
ט"ו סיוון
זמנים 30
ט"ז סיוון
זמנים 31
י"ז סיוון
זמנים 1
י"ח סיוון
כניסת שבת: 19:21
זמנים 2
י"ט סיוון
מוצאי שבת: 20:11
בהעלותך