מאי 2022
ניסן - סיוון ה'תשפ"ב
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 1
ל' ניסן
ראש חודש
זמנים 2
א' אייר
ראש חודש
זמנים 3
ב' אייר
זמנים 4
ג' אייר
יום הזכרון (מוקדם)
זמנים 5
ד' אייר
יום העצמאות (מוקדם)
זמנים 6
ה' אייר
כניסת שבת: 19:00
זמנים 7
ו' אייר
מוצאי שבת: 19:58
אמור
זמנים 8
ז' אייר
זמנים 9
ח' אייר
זמנים 10
ט' אייר
זמנים 11
י' אייר
זמנים 12
י"א אייר
זמנים 13
י"ב אייר
כניסת שבת: 19:04
זמנים 14
י"ג אייר
מוצאי שבת: 20:03
בהר
זמנים 15
י"ד אייר
זמנים 16
ט"ו אייר
זמנים 17
ט"ז אייר
זמנים 18
י"ז אייר
ערב ל"ג בעומר
זמנים 19
י"ח אייר
ל"ג בעומר
זמנים 20
י"ט אייר
כניסת שבת: 19:09
זמנים 21
כ' אייר
מוצאי שבת: 20:08
בחוקותי
זמנים 22
כ"א אייר
זמנים 23
כ"ב אייר
זמנים 24
כ"ג אייר
זמנים 25
כ"ד אייר
זמנים 26
כ"ה אייר
זמנים 27
כ"ו אייר
כניסת שבת: 19:13
זמנים 28
כ"ז אייר
מוצאי שבת: 20:13
במדבר
זמנים 29
כ"ח אייר
יום שחרור ירושלים
זמנים 30
כ"ט אייר
זמנים 31
א' סיוון
ראש חודש
זמנים 1
ב' סיוון
זמנים 2
ג' סיוון
זמנים 3
ד' סיוון
כניסת שבת: 19:17
זמנים 4
ה' סיוון
ערב שבועות
מוצאי שבת: 20:17
נשא