דצמבר 2019
כסלו - טבת ה'תש"פ
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 1
ג' כסלו
זמנים 2
ד' כסלו
זמנים 3
ה' כסלו
יום הזכרון לדוד בן גוריון
זמנים 4
ו' כסלו
זמנים 5
ז' כסלו
זמנים 6
ח' כסלו
כניסת שבת: 16:05
זמנים 7
ט' כסלו
מוצאי שבת: 17:05
ויצא
זמנים 8
י' כסלו
זמנים 9
י"א כסלו
זמנים 10
י"ב כסלו
זמנים 11
י"ג כסלו
זמנים 12
י"ד כסלו
זמנים 13
ט"ו כסלו
כניסת שבת: 16:07
זמנים 14
ט"ז כסלו
מוצאי שבת: 17:07
וישלח
זמנים 15
י"ז כסלו
זמנים 16
י"ח כסלו
זמנים 17
י"ט כסלו
זמנים 18
כ' כסלו
זמנים 19
כ"א כסלו
זמנים 20
כ"ב כסלו
כניסת שבת: 16:09
זמנים 21
כ"ג כסלו
מוצאי שבת: 17:10
וישב
זמנים 22
כ"ד כסלו
ערב חנוכה
זמנים 23
כ"ה כסלו
חנוכה
זמנים 24
כ"ו כסלו
חנוכה
זמנים 25
כ"ז כסלו
חנוכה
זמנים 26
כ"ח כסלו
חנוכה
זמנים 27
כ"ט כסלו
חנוכה
כניסת שבת: 16:13
זמנים 28
ל' כסלו
חנוכה
ראש חודש
מוצאי שבת: 17:14
מקץ שבת ראש חודש וחנוכה
זמנים 29
א' טבת
חנוכה
ראש חודש
זמנים 30
ב' טבת
חנוכה
זמנים 31
ג' טבת
זמנים 1
ד' טבת
זמנים 2
ה' טבת
זמנים 3
ו' טבת
כניסת שבת: 16:18
זמנים 4
ז' טבת
מוצאי שבת: 17:18
ויגש