יולי 2017
תמוז - אב ה'תשע"ז
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 25
א' תמוז
ראש חודש
זמנים 26
ב' תמוז
זמנים 27
ג' תמוז
זמנים 28
ד' תמוז
זמנים 29
ה' תמוז
זמנים 30
ו' תמוז
כניסת שבת: 19:09
זמנים 1
ז' תמוז
מוצאי שבת: 20:19
חקת
זמנים 2
ח' תמוז
זמנים 3
ט' תמוז
זמנים 4
י' תמוז
זמנים 5
י"א תמוז
זמנים 6
י"ב תמוז
זמנים 7
י"ג תמוז
כניסת שבת: 19:08
זמנים 8
י"ד תמוז
מוצאי שבת: 20:18
בלק
זמנים 9
ט"ו תמוז
זמנים 10
ט"ז תמוז
זמנים 11
י"ז תמוז
צום שבעה עשר בתמוז
זמנים 12
י"ח תמוז
זמנים 13
י"ט תמוז
זמנים 14
כ' תמוז
כניסת שבת: 19:06
זמנים 15
כ"א תמוז
מוצאי שבת: 20:16
פנחס בין המצרים
זמנים 16
כ"ב תמוז
זמנים 17
כ"ג תמוז
זמנים 18
כ"ד תמוז
זמנים 19
כ"ה תמוז
זמנים 20
כ"ו תמוז
זמנים 21
כ"ז תמוז
כניסת שבת: 19:03
זמנים 22
כ"ח תמוז
מוצאי שבת: 20:12
מטות ומסעי בין המצרים
זמנים 23
כ"ט תמוז
זמנים 24
א' אב
ראש חודש
זמנים 25
ב' אב
זמנים 26
ג' אב
זמנים 27
ד' אב
זמנים 28
ה' אב
כניסת שבת: 18:59
זמנים 29
ו' אב
מוצאי שבת: 20:08
דברים שבת חזון
זמנים 30
ז' אב
זמנים 31
ח' אב
ערב תשעה באב
זמנים 1
ט' אב
צום תשעה באב
זמנים 2
י' אב
זמנים 3
י"א אב
זמנים 4
י"ב אב
כניסת שבת: 18:53
זמנים 5
י"ג אב
מוצאי שבת: 20:02
ואתחנן שבת נחמו