ספטמבר 2018
אלול ה'תשע"ח - תשרי ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
ט"ו אלול
זמנים 27
ט"ז אלול
זמנים 28
י"ז אלול
זמנים 29
י"ח אלול
זמנים 30
י"ט אלול
זמנים 31
כ' אלול
כניסת שבת: 18:46
זמנים 1
כ"א אלול
מוצאי שבת: 19:35
כי תבוא
זמנים 2
כ"ב אלול
זמנים 3
כ"ג אלול
זמנים 4
כ"ד אלול
זמנים 5
כ"ה אלול
זמנים 6
כ"ו אלול
זמנים 7
כ"ז אלול
כניסת שבת: 18:37
זמנים 8
כ"ח אלול
מוצאי שבת: 19:26
ניצבים
זמנים 9
כ"ט אלול
ערב ראש השנה
כניסת החג: 18:35
זמנים 10
א' תשרי
ראש השנה
זמנים 11
ב' תשרי
ראש השנה
צאת החג: 19:22
זמנים 12
ג' תשרי
צום גדליה
זמנים 13
ד' תשרי
זמנים 14
ה' תשרי
כניסת שבת: 18:28
זמנים 15
ו' תשרי
מוצאי שבת: 19:17
וילך שבת תשובה
זמנים 16
ז' תשרי
זמנים 17
ח' תשרי
זמנים 18
ט' תשרי
ערב יום כיפור
זמנים 19
י' תשרי
יום כיפור
צאת החג: 19:12
זמנים 20
י"א תשרי
זמנים 21
י"ב תשרי
כניסת שבת: 18:19
זמנים 22
י"ג תשרי
מוצאי שבת: 19:08
האזינו
זמנים 23
י"ד תשרי
ערב סוכות
כניסת החג: 18:17
זמנים 24
ט"ו תשרי
סוכות
צאת החג: 19:05
זמנים 25
ט"ז תשרי
א דחוה'מ
זמנים 26
י"ז תשרי
ב דחוה'מ
זמנים 27
י"ח תשרי
ג דחוה'מ
זמנים 28
י"ט תשרי
ד דחוה'מ
כניסת שבת: 18:10
זמנים 29
כ' תשרי
ה דחוה'מ
מוצאי שבת: 18:59
שבת חול המועד
זמנים 30
כ"א תשרי
הושענא רבה
כניסת החג: 18:08
זמנים 1
כ"ב תשרי
שמחת תורה
צאת החג: 18:56
זמנים 2
כ"ג תשרי
זמנים 3
כ"ד תשרי
זמנים 4
כ"ה תשרי
זמנים 5
כ"ו תשרי
כניסת שבת: 18:01
זמנים 6
כ"ז תשרי
מוצאי שבת: 18:50
בראשית