דצמבר 2023
כסלו - טבת ה'תשפ"ד
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
י"ג כסלו
זמנים 27
י"ד כסלו
זמנים 28
ט"ו כסלו
זמנים 29
ט"ז כסלו
זמנים 30
י"ז כסלו
זמנים 1
י"ח כסלו
כניסת שבת: 16:16
זמנים 2
י"ט כסלו
מוצאי שבת: 17:15
וישלח
זמנים 3
כ' כסלו
זמנים 4
כ"א כסלו
זמנים 5
כ"ב כסלו
זמנים 6
כ"ג כסלו
זמנים 7
כ"ד כסלו
ערב חנוכה
זמנים 8
כ"ה כסלו
חנוכה
כניסת שבת: 16:16
זמנים 9
כ"ו כסלו
חנוכה
מוצאי שבת: 17:16
וישב שבת חנוכה
זמנים 10
כ"ז כסלו
חנוכה
זמנים 11
כ"ח כסלו
חנוכה
זמנים 12
כ"ט כסלו
חנוכה
זמנים 13
א' טבת
חנוכה
ראש חודש
זמנים 14
ב' טבת
חנוכה
זמנים 15
ג' טבת
חנוכה
כניסת שבת: 16:18
זמנים 16
ד' טבת
מוצאי שבת: 17:18
מקץ
זמנים 17
ה' טבת
זמנים 18
ו' טבת
זמנים 19
ז' טבת
זמנים 20
ח' טבת
זמנים 21
ט' טבת
זמנים 22
י' טבת
צום עשרה בטבת
כניסת שבת: 16:21
זמנים 23
י"א טבת
מוצאי שבת: 17:21
ויגש
זמנים 24
י"ב טבת
זמנים 25
י"ג טבת
זמנים 26
י"ד טבת
זמנים 27
ט"ו טבת
זמנים 28
ט"ז טבת
זמנים 29
י"ז טבת
כניסת שבת: 16:25
זמנים 30
י"ח טבת
מוצאי שבת: 17:25
ויחי
זמנים 31
י"ט טבת
זמנים 1
כ' טבת
זמנים 2
כ"א טבת
זמנים 3
כ"ב טבת
זמנים 4
כ"ג טבת
זמנים 5
כ"ד טבת
כניסת שבת: 16:30
זמנים 6
כ"ה טבת
מוצאי שבת: 17:30
שמות