נובמבר 2017
חשוון - כסלו ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 29
ט' חשוון
זמנים 30
י' חשוון
זמנים 31
י"א חשוון
זמנים 1
י"ב חשוון
יום הזכרון ליצחק רבין
זמנים 2
י"ג חשוון
זמנים 3
י"ד חשוון
כניסת שבת: 16:28
זמנים 4
ט"ו חשוון
מוצאי שבת: 17:26
וירא
זמנים 5
ט"ז חשוון
זמנים 6
י"ז חשוון
זמנים 7
י"ח חשוון
זמנים 8
י"ט חשוון
זמנים 9
כ' חשוון
זמנים 10
כ"א חשוון
כניסת שבת: 16:23
זמנים 11
כ"ב חשוון
מוצאי שבת: 17:21
חיי שרה
זמנים 12
כ"ג חשוון
זמנים 13
כ"ד חשוון
זמנים 14
כ"ה חשוון
זמנים 15
כ"ו חשוון
זמנים 16
כ"ז חשוון
זמנים 17
כ"ח חשוון
כניסת שבת: 16:19
זמנים 18
כ"ט חשוון
מוצאי שבת: 17:18
תולדות
זמנים 19
א' כסלו
ראש חודש
זמנים 20
ב' כסלו
זמנים 21
ג' כסלו
זמנים 22
ד' כסלו
זמנים 23
ה' כסלו
יום הזכרון לדוד בן גוריון
זמנים 24
ו' כסלו
כניסת שבת: 16:17
זמנים 25
ז' כסלו
מוצאי שבת: 17:16
ויצא
זמנים 26
ח' כסלו
זמנים 27
ט' כסלו
זמנים 28
י' כסלו
זמנים 29
י"א כסלו
זמנים 30
י"ב כסלו
זמנים 1
י"ג כסלו
כניסת שבת: 16:15
זמנים 2
י"ד כסלו
מוצאי שבת: 17:15
וישלח