נובמבר 2018
חשוון - כסלו ה'תשע"ט
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 28
י"ט חשוון
זמנים 29
כ' חשוון
זמנים 30
כ"א חשוון
זמנים 31
כ"ב חשוון
זמנים 1
כ"ג חשוון
זמנים 2
כ"ד חשוון
כניסת שבת: 16:30
זמנים 3
כ"ה חשוון
מוצאי שבת: 17:19
חיי שרה
זמנים 4
כ"ו חשוון
זמנים 5
כ"ז חשוון
זמנים 6
כ"ח חשוון
זמנים 7
כ"ט חשוון
זמנים 8
ל' חשוון
ראש חודש
זמנים 9
א' כסלו
ראש חודש
כניסת שבת: 16:24
זמנים 10
ב' כסלו
מוצאי שבת: 17:13
תולדות
זמנים 11
ג' כסלו
זמנים 12
ד' כסלו
זמנים 13
ה' כסלו
יום הזכרון לדוד בן גוריון
זמנים 14
ו' כסלו
זמנים 15
ז' כסלו
זמנים 16
ח' כסלו
כניסת שבת: 16:20
זמנים 17
ט' כסלו
מוצאי שבת: 17:09
ויצא
זמנים 18
י' כסלו
זמנים 19
י"א כסלו
זמנים 20
י"ב כסלו
זמנים 21
י"ג כסלו
זמנים 22
י"ד כסלו
זמנים 23
ט"ו כסלו
כניסת שבת: 16:17
זמנים 24
ט"ז כסלו
מוצאי שבת: 17:07
וישלח
זמנים 25
י"ז כסלו
זמנים 26
י"ח כסלו
זמנים 27
י"ט כסלו
זמנים 28
כ' כסלו
זמנים 29
כ"א כסלו
זמנים 30
כ"ב כסלו
כניסת שבת: 16:16
זמנים 1
כ"ג כסלו
מוצאי שבת: 17:06
וישב