אוקטובר 2021
תשרי - חשוון ה'תשפ"ב
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 26
כ' תשרי
ה דחוה'מ
זמנים 27
כ"א תשרי
הושענא רבה
כניסת החג: 18:12
זמנים 28
כ"ב תשרי
שמחת תורה
צאת החג: 19:08
זמנים 29
כ"ג תשרי
זמנים 30
כ"ד תשרי
זמנים 1
כ"ה תשרי
כניסת שבת: 18:07
זמנים 2
כ"ו תשרי
מוצאי שבת: 19:03
בראשית
זמנים 3
כ"ז תשרי
זמנים 4
כ"ח תשרי
זמנים 5
כ"ט תשרי
יום הזכרון לרחבעם זאבי
זמנים 6
ל' תשרי
ראש חודש
זמנים 7
א' חשוון
ראש חודש
זמנים 8
ב' חשוון
כניסת שבת: 17:58
זמנים 9
ג' חשוון
מוצאי שבת: 18:55
נח
זמנים 10
ד' חשוון
זמנים 11
ה' חשוון
זמנים 12
ו' חשוון
זמנים 13
ז' חשוון
זמנים 14
ח' חשוון
זמנים 15
ט' חשוון
כניסת שבת: 17:50
זמנים 16
י' חשוון
מוצאי שבת: 18:46
לך לך
זמנים 17
י"א חשוון
זמנים 18
י"ב חשוון
יום הזכרון ליצחק רבין
זמנים 19
י"ג חשוון
זמנים 20
י"ד חשוון
זמנים 21
ט"ו חשוון
זמנים 22
ט"ז חשוון
כניסת שבת: 17:42
זמנים 23
י"ז חשוון
מוצאי שבת: 18:39
וירא
זמנים 24
י"ח חשוון
זמנים 25
י"ט חשוון
זמנים 26
כ' חשוון
זמנים 27
כ"א חשוון
זמנים 28
כ"ב חשוון
זמנים 29
כ"ג חשוון
כניסת שבת: 17:35
זמנים 30
כ"ד חשוון
מוצאי שבת: 18:32
חיי שרה
זמנים 31
כ"ה חשוון
זמנים 1
כ"ו חשוון
זמנים 2
כ"ז חשוון
זמנים 3
כ"ח חשוון
זמנים 4
כ"ט חשוון
זמנים 5
א' כסלו
ראש חודש
כניסת שבת: 16:29
זמנים 6
ב' כסלו
מוצאי שבת: 17:27
תולדות