אוקטובר 2020
תשרי - חשוון ה'תשפ"א
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 27
ט' תשרי
ערב יום כיפור
זמנים 28
י' תשרי
יום כיפור
צאת החג: 19:06
זמנים 29
י"א תשרי
זמנים 30
י"ב תשרי
זמנים 1
י"ג תשרי
זמנים 2
י"ד תשרי
ערב סוכות
כניסת השבת והחג: 18:04
זמנים 3
ט"ו תשרי
סוכות
צאת השבת והחג: 19:00
זמנים 4
ט"ז תשרי
א דחוה'מ
זמנים 5
י"ז תשרי
ב דחוה'מ
זמנים 6
י"ח תשרי
ג דחוה'מ
זמנים 7
י"ט תשרי
ד דחוה'מ
זמנים 8
כ' תשרי
ה דחוה'מ
זמנים 9
כ"א תשרי
הושענא רבה
כניסת השבת והחג: 17:55
זמנים 10
כ"ב תשרי
שמחת תורה
צאת השבת והחג: 18:51
זמנים 11
כ"ג תשרי
זמנים 12
כ"ד תשרי
זמנים 13
כ"ה תשרי
זמנים 14
כ"ו תשרי
זמנים 15
כ"ז תשרי
זמנים 16
כ"ח תשרי
כניסת שבת: 17:47
זמנים 17
כ"ט תשרי
יום הזכרון לרחבעם זאבי
מוצאי שבת: 18:43
בראשית
זמנים 18
ל' תשרי
ראש חודש
זמנים 19
א' חשוון
ראש חודש
זמנים 20
ב' חשוון
זמנים 21
ג' חשוון
זמנים 22
ד' חשוון
זמנים 23
ה' חשוון
כניסת שבת: 17:39
זמנים 24
ו' חשוון
מוצאי שבת: 18:36
נח
זמנים 25
ז' חשוון
זמנים 26
ח' חשוון
זמנים 27
ט' חשוון
זמנים 28
י' חשוון
זמנים 29
י"א חשוון
זמנים 30
י"ב חשוון
יום הזכרון ליצחק רבין
כניסת שבת: 16:32
זמנים 31
י"ג חשוון
מוצאי שבת: 17:29
לך לך