ינואר 2018
טבת - שבט ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 31
י"ג טבת
זמנים 1
י"ד טבת
זמנים 2
ט"ו טבת
זמנים 3
ט"ז טבת
זמנים 4
י"ז טבת
זמנים 5
י"ח טבת
כניסת שבת: 16:35
זמנים 6
י"ט טבת
מוצאי שבת: 17:34
שמות
זמנים 7
כ' טבת
זמנים 8
כ"א טבת
זמנים 9
כ"ב טבת
זמנים 10
כ"ג טבת
זמנים 11
כ"ד טבת
זמנים 12
כ"ה טבת
כניסת שבת: 16:41
זמנים 13
כ"ו טבת
מוצאי שבת: 17:39
וארא
זמנים 14
כ"ז טבת
זמנים 15
כ"ח טבת
זמנים 16
כ"ט טבת
זמנים 17
א' שבט
ראש חודש
זמנים 18
ב' שבט
זמנים 19
ג' שבט
כניסת שבת: 16:47
זמנים 20
ד' שבט
מוצאי שבת: 17:44
בא
זמנים 21
ה' שבט
זמנים 22
ו' שבט
זמנים 23
ז' שבט
זמנים 24
ח' שבט
זמנים 25
ט' שבט
זמנים 26
י' שבט
כניסת שבת: 16:53
זמנים 27
י"א שבט
מוצאי שבת: 17:50
בשלח
זמנים 28
י"ב שבט
זמנים 29
י"ג שבט
זמנים 30
י"ד שבט
זמנים 31
ט"ו שבט
ראש השנה לאילנות
זמנים 1
ט"ז שבט
זמנים 2
י"ז שבט
כניסת שבת: 16:59
זמנים 3
י"ח שבט
מוצאי שבת: 17:55
יתרו