פברואר 2021
שבט - אדר ה'תשפ"א
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 31
י"ח שבט
זמנים 1
י"ט שבט
זמנים 2
כ' שבט
זמנים 3
כ"א שבט
זמנים 4
כ"ב שבט
זמנים 5
כ"ג שבט
כניסת שבת: 16:58
זמנים 6
כ"ד שבט
מוצאי שבת: 17:49
יתרו
זמנים 7
כ"ה שבט
זמנים 8
כ"ו שבט
זמנים 9
כ"ז שבט
זמנים 10
כ"ח שבט
זמנים 11
כ"ט שבט
זמנים 12
ל' שבט
ראש חודש
כניסת שבת: 17:05
זמנים 13
א' אדר
ראש חודש
מוצאי שבת: 17:55
משפטים שבת ראש חודש ושקלים
זמנים 14
ב' אדר
זמנים 15
ג' אדר
זמנים 16
ד' אדר
זמנים 17
ה' אדר
זמנים 18
ו' אדר
זמנים 19
ז' אדר
כניסת שבת: 17:11
זמנים 20
ח' אדר
מוצאי שבת: 18:01
תרומה שבת זכור
זמנים 21
ט' אדר
זמנים 22
י' אדר
זמנים 23
י"א אדר
זמנים 24
י"ב אדר
זמנים 25
י"ג אדר
תענית אסתר
זמנים 26
י"ד אדר
פורים
כניסת שבת: 17:16
זמנים 27
ט"ו אדר
שושן פורים
מוצאי שבת: 18:07
תצוה
זמנים 28
ט"ז אדר
שושן פורים (משולש)
זמנים 1
י"ז אדר
זמנים 2
י"ח אדר
זמנים 3
י"ט אדר
זמנים 4
כ' אדר
זמנים 5
כ"א אדר
כניסת שבת: 17:22
זמנים 6
כ"ב אדר
מוצאי שבת: 18:12
כי תשא שבת פרה