מרץ 2018
אדר - ניסן ה'תשע"ח
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 25
י' אדר
זמנים 26
י"א אדר
זמנים 27
י"ב אדר
זמנים 28
י"ג אדר
תענית אסתר
זמנים 1
י"ד אדר
פורים
זמנים 2
ט"ו אדר
שושן פורים
כניסת שבת: 17:20
זמנים 3
ט"ז אדר
מוצאי שבת: 18:15
כי תשא
זמנים 4
י"ז אדר
זמנים 5
י"ח אדר
זמנים 6
י"ט אדר
זמנים 7
כ' אדר
זמנים 8
כ"א אדר
זמנים 9
כ"ב אדר
כניסת שבת: 17:25
זמנים 10
כ"ג אדר
מוצאי שבת: 18:20
ויקהל פקודי שבת פרה
זמנים 11
כ"ד אדר
זמנים 12
כ"ה אדר
זמנים 13
כ"ו אדר
זמנים 14
כ"ז אדר
זמנים 15
כ"ח אדר
זמנים 16
כ"ט אדר
כניסת שבת: 17:29
זמנים 17
א' ניסן
ראש חודש
מוצאי שבת: 18:24
ויקרא שבת ראש חודש ופרשת החודש
זמנים 18
ב' ניסן
זמנים 19
ג' ניסן
זמנים 20
ד' ניסן
זמנים 21
ה' ניסן
זמנים 22
ו' ניסן
זמנים 23
ז' ניסן
כניסת שבת: 18:33
זמנים 24
ח' ניסן
מוצאי שבת: 19:28
צו שבת הגדול
זמנים 25
ט' ניסן
זמנים 26
י' ניסן
זמנים 27
י"א ניסן
זמנים 28
י"ב ניסן
זמנים 29
י"ג ניסן
זמנים 30
י"ד ניסן
ערב פסח
כניסת השבת והחג: 18:37
זמנים 31
ט"ו ניסן
פסח
צאת השבת והחג: 19:33