נובמבר 2019
חשוון - כסלו ה'תש"פ
x סגור
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
זמנים 27
כ"ח תשרי
זמנים 28
כ"ט תשרי
יום הזכרון לרחבעם זאבי
זמנים 29
ל' תשרי
ראש חודש
זמנים 30
א' חשוון
ראש חודש
זמנים 31
ב' חשוון
זמנים 1
ג' חשוון
כניסת שבת: 16:34
זמנים 2
ד' חשוון
מוצאי שבת: 17:31
נח
זמנים 3
ה' חשוון
זמנים 4
ו' חשוון
זמנים 5
ז' חשוון
זמנים 6
ח' חשוון
זמנים 7
ט' חשוון
זמנים 8
י' חשוון
כניסת שבת: 16:29
זמנים 9
י"א חשוון
מוצאי שבת: 17:26
לך לך
זמנים 10
י"ב חשוון
יום הזכרון ליצחק רבין
זמנים 11
י"ג חשוון
זמנים 12
י"ד חשוון
זמנים 13
ט"ו חשוון
זמנים 14
ט"ז חשוון
זמנים 15
י"ז חשוון
כניסת שבת: 16:25
זמנים 16
י"ח חשוון
מוצאי שבת: 17:22
וירא
זמנים 17
י"ט חשוון
זמנים 18
כ' חשוון
זמנים 19
כ"א חשוון
זמנים 20
כ"ב חשוון
זמנים 21
כ"ג חשוון
זמנים 22
כ"ד חשוון
כניסת שבת: 16:22
זמנים 23
כ"ה חשוון
מוצאי שבת: 17:20
חיי שרה
זמנים 24
כ"ו חשוון
זמנים 25
כ"ז חשוון
זמנים 26
כ"ח חשוון
זמנים 27
כ"ט חשוון
זמנים 28
ל' חשוון
ראש חודש
זמנים 29
א' כסלו
ראש חודש
כניסת שבת: 16:21
זמנים 30
ב' כסלו
מוצאי שבת: 17:19
תולדות